top of page

ETICKÝ KODEX 

MUPAX hodnoty a zásady:

  • Při vykonávání služeb i v osobním životě jsme upřímní, zodpovědní, čestní a poctiví.

  • Naše rozhodnutí jsou zcela objektivní, férová a nezávislá.

  • Udržujeme naši odbornost na nejvyšší možné úrovni, vzděláváme se a rozvíjíme, a to jak profesně, tak i osobnostně. 

  • Neupřednostňujeme vlastní potřeby před potřebami klientů a potřeby klienta stavíme vždy na první místo.

  • Řešíme věci svědomitě, poctivě a s řádnou péčí.

  • Poskytujeme pouze služby, ke kterým máme potřebné znalosti a zkušenosti.

  • Zaručujeme, že nikdy nevyužijeme neveřejné informace k vlastnímu prospěchu nebo k prospěchu třetí strany a že zajistíme diskrétní jednání a důvěrnost všechny jednání, informací a úkonů našich klientů. 

  • Vyhýbáme se jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno profese a vždy dbáme na, aby byly naše služby v mezích zákona a příslušných právních předpisů.

  • Jsme si vědomi naší zodpovědnosti a zodpovídáme za případnou vzniklou škodu při poskytování služeb.

Etický kodex je základním dokumentem, který popisuje principy etického chování účetních společnosti MUPAX s. r. o., jehož  cílem je nastavit standardy jednání a chování dle definovaných hodnot a to v každodenní pracovní praxi. Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance, členy orgánů zaměstnavatele a partnery, kteří se podílí na chodu společnosti. 

 

Kodex slouží především jako elementární pomůcka pro řešení jakékoliv situace při vykonávání profese účetního. Požadavky obsažené v etickém kodexu Mezinárodní federace účetních obsahuje nezbytné požadavky pro vykonání profese účetního. 

Klademe důraz na dodržování etického kodexu, který Vám garantuje profesionální poskytování účetních služeb.
bottom of page